Cheeky Maiden Soap Co.

Shea Butter

Shea Butter: Mango Mama Belly Butter

Shea Butter: Mango Mama Belly Butter

from 5.99
Whipped Shea Butter: Almond Sugar Cookie

Whipped Shea Butter: Almond Sugar Cookie

from 5.99
Whipped Shea Butter: Gumdrops with Sweet Orange and Juniper Berry

Whipped Shea Butter: Gumdrops with Sweet Orange and Juniper Berry

from 5.99
Whipped Shea Butter: Lavender Vanilla

Whipped Shea Butter: Lavender Vanilla

from 5.99
Whipped Shea Butter: Calm

Whipped Shea Butter: Calm

from 5.99
Shea Butter: Unrefined and Pure

Shea Butter: Unrefined and Pure

from 5.99